Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2006-06-22

Banco Fonder har av sina kunder begärt kopia av identitetshandling som komplettering av personuppgifter. Finansinspektionen har fått många frågor från kunder om detta.
 
Banco Fonders begäran har sin grund i penningtvättslagen som kräver att finansiella institut kontrollerar alla kunders identitet och arkiverar de handlingar som använts för kundidentifieringen. Ett sätt att göra detta på är att ta in kopia av identitetshandling.
 
Det är dock inte ett uttryckligt krav från lagstiftarens eller FI:s sida att man ska gå tillbaka och identifiera den befintliga "gamla" kundkretsen, utan istället har man i lag och förskrifter avsett nya kunder. Fondbolag började dock omfattas av penningtvättslagstiftningen först den 1 januari 2005, varför Bancos ägare, ABM Amro, ur ett riskhänseende beslutat att ändå se över sin policy och att även identifiera den befintliga "gamla" kundkretsen.
 
Om man som kund hellre vill bli identifierad på annat sätt än genom att skicka in en kopia på en id-handling är detta en diskussion som man måste föra direkt med Banco. I FI:s föreskrifter ges exempel på olika godtagbara sätt att identifiera sin kund. Om kunden är en s k distanskund (en kund som man inte träffar personligen) räcker det dock inte endast med personnummer som identifiering, utan företaget måste göra olika kontroller av identiteten i lämplig kombination. Dessa kombinationer av kontroller väljer dock företaget.
 
Man kan som kund naturligtvis vägra att identifiera sig. Men om man gör det kan Banco ur ett riskhänseende komma att vägra att genomföra ytterligare transaktioner med den kunden.

Läs mer
Dokument Extern länk

Kontakt

  • Linda Hedvall

    Penningtvätt och terroristfinansiering
    Tfn:  08-787 82 16
    This is a mailto link

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7Qzwop}5^P7Vzy%s%uxpy%t7bpmm%stoz}7Mlynz5Qzyop}5qzwup}5}prwp}yl5yl}5op5mprl}5vzx{wp%t%tp}tyr5l%v5to5slyowtyrl}7xltw%tzEwtyol6spo%vlwwKqt6%spwtyol6spo%vlwwKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp