Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Internationellt arbete inom FI (tusentals timmar)

Finansinspektionen gör platsundersökningar på svenska filialer i andra EU-länder och deltar på andra sätt i EU-samarbetet, till exempel i rådgivande organ till EU-kommissionen.

Reglerna på finansmarknaden kommer till genom ett samarbete mellan olika institutioner och kommittéer inom EU och aktörerna på marknaden. FI deltar i arbetet inom följande EU-myndigheter:

  • Europeiska bankmyndigheten Eba - European Banking Authority
  • Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa - European Insurance and Occupational Pensions Authority
  • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma - European Securities and Markets Authority

FI är dessutom observatör i Europeiska systemrisknämnden ESRB - European Systemic Risk Board (där Riksbanken har rösträtt).

FI deltar också i flera globala organisationer för tillsynsfrågor:

  • Baselkommittén (bank- och kreditmarknad)
  • Iosco - International Organization of Securities Commissions (värdepapper)
  • IAIS - International Association of Insurance Supervisors (försäkringar)

En internationell aktör

FI deltar i närmare 110 internationella arbetsgrupper och är ordförande i två av dem. Detta innebär tusentals möten per år i Europa – främst i Frankfurt, Paris, Bryssel och London.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7Ty%tp}yl%ttzypww%t7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp