Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

På global nivå arbetar flera organisationer för att skapa en gemensam, internationell regel- och tillsynsstandard på finansmarknaderna. Samarbetet i dessa organisationer vilar på internationella avtal (Memorandum of Understanding, MOU): 

  • Baselkommittén för banktillsyn, (The Basel Committee on Banking Supervision)
  • Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter, IAIS (International Association of Insurance Supervisors)
  • Internationella organisationen för värdepapperstillsyn, IOSCO
    (International Organization of Securities Commissions)
  • Arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering)
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7Ty%tp}yl%ttzypww%t7Rwzmlw%t7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp