Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

I internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco (International Organization of Securities Commissions) samarbetar över 100 tillsynsmyndigheter kring gemensamma regler. En viktig del är att byta information om händelser på värdepappersmarknaden och i de finansiella företagen. Iosco beslutar om rekommendationer till medlemmarna om hur de bör behandla olika tillsynfrågor.

Iosco har sex permanenta arbetsgrupper: 

  • Offentliggörande och redovisning (Disclosure and Accounting)
  • Andrahandsmarknader (Regulation of Secondary Markets)
  • Mellanhänder på värdepappersmarknaden (Regulation of Market Intermediaries)
  • Kontroll av och utbyte av information (Enforcement and the Exchange of Information)
  • Värdepappersfonder (Investment Management)
  • Kreditvärderingsinstitut (Credit Rating Agencies).
Läs mer
Dokument Extern länk
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7Ty%tp}yl%ttzypww%t7Rwzmlw%t7al}op{l{{p}5TZ^NZ7xltw%tzEz%svl}6zopKqt6%spz%svl}6zopKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp