Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Patrick Bailey,
chef för internrevision

FI:s internrevision ansvarar för att granska och lämna förslag till förbättringar av verksamhetens riskhantering, interna styrning och kontroll.

Arbetet utförs på uppdrag av styrelsen, som beslutar om en årlig revisionsplan. Revisionen bedrivs i enlighet med internrevisionsförordningen och standarder upprättade av The Institute of Internal Auditors, IIA.

Patrick Bailey är internrevisionschef på FI.

Tipsa med Epost:
Dela
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp