Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

FI:s verksamhet för krisberedskap har visat att samverkan mellan berörda myndigheter och företrädare för finanssektorn ger en bättre krishanteringsförmåga och ökad krisberedskap.

År 2005 tog FI initiativ till ett samarbete för att skapa en bättre krisberedskap och stärka robustheten i den finansiella sektorn. Samarbetetsgruppen kallas Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan (FSPOS).

I samarbetet deltar - förutom FI - Bankföreningen, Bankgirocentralen BGC, Försäkringskassan, Euroclear Sweden, Fondhandlareföreningen, Svensk Försäkring, Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Nasdaq/OMX, Riksbanken, Riksgälden och Sparbankernas riksförbund.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7Zx5QT7ap}v%slxsp%t7V}t%smp}po%svl{57xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp