Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

FI:s verksamhet för krisberedskap har visat att samverkan mellan berörda myndigheter och företrädare för finanssektorn ger en bättre krishanteringsförmåga och ökad krisberedskap.

År 2005 tog FI initiativ till ett samarbete för att skapa en bättre krisberedskap och stärka robustheten i den finansiella sektorn. Samarbetetsgruppen kallas Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan (FSPOS).

I samarbetet deltar - förutom FI - Bankföreningen, Bankgirocentralen BGC, Försäkringskassan, Euroclear Sweden, Fondhandlareföreningen, Försäkringsförbundet, Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Nasdaq/OMX, Riksbanken, Riksgälden och Sparbankernas riksförbund.

Krisberedskapsövning

FSPOS har tagit fram en övningsstrategi. Den 27 september 2007 arrangerades en stor krisledningsövning för systemviktiga aktörer.

Kontakt

  • Peter Kvist

    Verksamhetsområdeschef Administration och personal
    Tfn:  08-787 80 55
    This is a mailto link

Fakta

Vi har tillsyn över:
 
  • 2 000 finansiella företag
  • 900 utländska finansiella företag med verksamhet i Sverige
  • informationen från 300 börsbolag
 
 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7Zx5QT7ap}v%slxsp%t7V}t%smp}po%svl{57xltw%tzE{p%tp}6v%vt%s%tKqt6%sp{p%tp}6v%vt%s%tKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp