Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2011-12-08

PRESSMEDDELANDE

Den europeiska bankmyndigheten, EBA, har presenterat hur stora kapitalbuffertar europeiska banker ska ha till nästa sommar. Nya krav kan beräknas utan övergångsregler vilket innebär att svenska banker inte längre behöver skjuta till nytt kapital.

Den 26 oktober i år enades EU om att europeiska banker ska öka sina kapitalbuffertar till nästa sommar. EU:s krav är att Europas stora banker ska ha minst nio procent i kärnprimärkapital efter omvärderingen av statsobligationer senast den 30 juni 2012.

I dag har EBA presenterat hur mycket kapital som europeiska banker slutligen behöver skjuta till. Nytt är att beräkningen för svenska banker inte längre baseras på övergångsreglerna från Basel 1 vilket innebär att kravet på kapitaltillskott för Svenska Handelsbanken och Swedbank försvinner.

FI anser att den nya beräkningen ger en mer rättvisande bild av svenska bankers motståndskraft. Svenska banker tillhör de mest välkapitaliserade i Europa och utan övergångsregler klarar alla svenska storbanker EBA:s krav redan i dag.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7[}p%s%s7[}p%s%sxpoopwlyopy7Wt%s%tly7PML5{}p%spy%tp}l}5%sw%u%trtw%ttrl5vl{t%tlwv}l%v5{l5p%u}z{pt%svl5mlyvp}7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp