Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2011-12-07

PRESSMEDDELANDE

Finansinspektionen återkallar tillståndet för försäkringsförmedlaren Svensk Kapitalservice & Rådgivning AB. Bolaget har haft allvarliga brister i verksamheten som inte åtgärdats trots tidigare påpekanden från FI.

Svensk Kapitalservice (tidigare Systematiska Rådgivning) har haft flera allvarliga brister i verksamheten. Bolaget har till exempel brustit i sin informations- och dokumentationsskyldighet. Bolaget har inte heller kontrollerat de anställda förmedlarnas kompetens och lämplighet på ett tillräckligt sätt och har haft brister i sin klagomålshantering. FI har även funnit en rad brister i bolagets åtgärder för att förhindra att det utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Sammantaget är bristerna allvarliga och därför återkallas bolagets tillstånd.

Svensk Kapitalservice ska avvecklas och bolaget ska senast den 16 januari 2012 presentera en avvecklingsplan för FI med fokus på att minimera effekterna för kunderna i så stor utsträckning det går.

Svensk Kapitalservice har gett råd om olika försäkringslösningar, till exempel kapitalförsäkring, och i anslutning till detta gett råd om finansiella instrument. Bolaget förvaltar inte sina kunders tillgångar utan kundernas placeringar finns hos det försäkringsbolag som har valts. Bolaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö med totalt cirka 4 000 kunder.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7[}p%s%s7[}p%s%sxpoopwlyopy7Wt%s%tly7QT5l%tp}vlwwl}5%ttww%s%tlyop%t5qz}5qz}%slv}tyr%sqz}xpowl}p7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp