Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2013-02-18

PRESSMEDDELANDE

Finansinspektionen planerar att införa den diskonteringsränta som kommer att gälla i Solvens 2. Vid årsskiftet ska den nya diskonteringsräntan vara på plats. Till dess ligger räntegolvet kvar. 

FI införde sommaren 2012 ett tillfälligt räntegolv för att beräkna diskonteringsräntan för livbolag och tjänstepensionskassor. Golvet infördes för att undvika att företag agerade kortsiktigt på ett sätt som skulle försämra för framtida pensionärer. Det tillfälliga golvet var tänkt att gälla fram till den 15 juni 2013. Nu är FI:s avsikt att förlänga golvet till årsskiftet då FI i stället inför en ny diskonteringsränta som bygger på principerna bakom metoden i Solvens 2, det kommande EU-regelverket för försäkringsbranschen.

FI:s förslag kommer att skickas ut på remiss i vår och planeras börja gälla den 31 december 2013. För att försäkringsföretagen ska kunna planera och styra sina verksamheter väljer FI att redan nu berätta om det kommande förslaget.

Martin Noréus, chef för Försäkring och fond och Otto Elmgart, enhetschef Tillsyn stora försäkringsbolag är tillgängliga för frågor från media klockan 10.00–11.00 på måndag den 18 februari. Frågestunden hålls i Finansinspektionens lokaler på Brunnsgatan 3. Medtag presslegitimation. Frågestunden kommer inte att webbsändas.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7[}p%s%s7[}p%s%sxpoopwlyopy7Wt%s%tly7QT5{wlyp}l}5tyqz}l5^zw%vpy%s5:5ly{l%s%slo5ot%svzy%tp}tyr%s}ly%tl5qz}5qz}%slv}tyr%sqz}p%tlrpy7xltw%tzE*(%tt%twpHxltw%tzE*(%tt%twpHxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp