Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2005-10-26

Kaupthing Fonder har brustit i värderingen av ett onoterat innehav och behandlat andelsägarna olika i samband med inlösen av fondandelar. Bristerna är så allvarliga att Finansinspektionen meddelar fondbolaget en varning.
 
Kaupthing fonder har värderat ett onoterat innehav i fonderna Kauphting Bas och Kauphting Småbolag till anskaffningsvärdet under nära tre år. Under samma period sjönk börskurserna kraftigt. Fondbolaget tvingades slutligen att skriva ner värdet på det onoterade innehavet med 96 procent, vilket påverkade fondandelsvärdet för de berörda fonderna med cirka 4 procent.
 
Fondbolaget har därmed inte förmedlat ett rättvisande värde på fonden till andelsägare och potentiella investerare. Följden är att fondandelsägare köpt och sålt andelar i fonden till ett potentiellt felaktigt pris. Fondbolaget har därtill behandlat fondandelsägarna olika, vilket strider mot lagen, genom att låta fondens största andelsägare träda ur fonden dagen före den 96-procentiga nedskrivningen trots att fondbolaget insåg att fonden var felvärderad vid tillfället. Följden blev att de andelsägare som var kvar fick bära hela nedgången.
 
Kaupthing Fonder förvaltar åtta värdepappersfonder och två så kallade nationella fonder med ett sammanlagt fondvärde på cirka 1,3 miljarder kronor.

Läs mer
Dokument Extern länk
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7[}p%s%s7[}p%s%sxpoopwlyopy7Wt%s%tly7QT5%vl}yl}5Vl%u{%tstyr5Qzyop}7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp