Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2014-05-15

PRESSMEDDELANDE

Behov av bättre rådgivning om finansiella produkter, ökade krav på snabblåneföretagen och öppenhet kring bolåneräntan. Detta är några av slutsatserna i FI:s nya konsumentskyddsrapport som presenteras i dag på FI:s Konsumentskyddsdag.

Se webbsändning från Konsumentskyddsdagen

Finansinspektionen (FI) har tidigare föreslagit ett provisionsförbud i samband med att försäkringsavtal ingås, så kallade up-front provisioner. FI ser nu ett behov av ett mer omfattande provisionsförbud för att lösa de intressekonflikter mellan rådgivare och konsumenter som provisioner skapar.

Utvecklingen på snabblånemarknaden är oroande med företag som har tveksamma affärsmetoder där  konsumenter riskerar att hamna i kläm och i värsta fall i skuldfällor. Från om med halvårskiftet kommer snabblåneföretagen att stå under FI:s tillsyn, något FI begärt i flera år. FI kommer då att kunna ställa tuffare  krav på företagen och ingripa mot de företag som inte sköter sig.

Konsumenterna har ofta ett informationsunderläge när det gäller finansiella tjänster och ett bolån är ofta hushållets största ekonomiska åtagande. Behovet av öppenhet kring bolåneräntor är därför stort. FI tar nu nästa steg genom att ta fram regler som innebär att bankerna måste redovisa de faktiska bolåneräntor som kunder i genomsnitt betalar och vilka faktorer som har betydelse för vilken bolåneränta banken erbjuder.

Konsumentskyddsdagen hålls på Musikaliska, Nybrokajen 11 mellan klockan 09.00 – 12.00, i dag torsdagen den 15 maj.

Generaldirektör Martin Andersson och Malin Omberg, chef för Konsument-skydd finns tillgängliga för frågor från media mellan klockan 10.00 – 10.45.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7[}p%s%s7[}p%s%sxpoopwlyopy7Wt%s%tly7Qtyly%stpww5}lort%vytyr5%sylmmwlypqz}p%tlr5zns5mzwly55%t}p5zx}lopy5ol}5vzy%s%uxpy%t%sv%yoop%t5xl%s%tp5%s%tl}vl%s7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp