Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2012-05-16

PRESSMEDDELANDE

Fondbolaget Folksam LO Fond AB har inte hanterat intressekonflikterna i verksamheten och har haft otillräcklig intern styrning och kontroll. Bolaget får därför en anmärkning och ska betala en straffavgift på sex miljoner kronor.

Folksam LO Fond har under flera år haft svårigheter att identifiera och hantera intressekonflikter i verksamheten. Bolaget har bland annat delat både personal och funktioner med övriga bolag i Folksamgruppen. Samtidigt har flera beslut om fondbolaget fattats av gemensamma grupper och kommittéer inom företagsgruppen och inte av fondbolagets ledning. Den oklara organisationen innebär att fondverksamheten inte varit tillräckligt avskild från resten av företagsgruppen. Det har även försvårat Finansinspektionens möjligheter att bedriva en effektiv tillsyn av fondverksamheten. 

Bolaget har samtidigt haft brister i grundläggande kontrollfunktioner. Funktionen för regelefterlevnad har inte varit oberoende från verksamheten på det sätt som lagen kräver och bolaget har haft brister i internrevisionen. Bolaget har även saknat anpassade rutiner och riktlinjer mot penningtvätt.

Sammantaget är bristerna allvarliga och Folksam LO Fond får en anmärkning och en straffavgift på sex miljoner kronor.

Bolaget har påbörjat och planerat en rad åtgärder för att komma till rätta med bristerna i verksamheten.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7[}p%s%s7[}p%s%sxpoopwlyopy7Wt%s%tly7Qzwv%slx5WZ5Qzyo5ql}5lyxl}vytyr5zns5%s%t}lqql%vrtq%t7xltw%tzEuzyl%tly6szw%s%tKqt6%spuzyl%tly6szw%s%tKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp