Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2010-08-28

PRESSMEDDELANDE

Finansinspektionen återkallar HQ Bank AB:s tillstånd. Banken har grovt överträtt de mest centrala bestämmelserna i svensk lagstiftning och FI kommer att ansöka om att företaget försätts i likvidation. FI bedömer att beslutet inte kommer att påverka den finansiella stabiliteten. 
 
HQ Bank har haft allvarliga brister i sin tradingverksamhet. Banken har tagit så stora risker att den äventyrat sin överlevnad. Bankens styrelse och verkställande direktör har därmed inte begränsat bankens risktagande som lagen kräver.
 
HQ Bank har länge övervärderat sin tradingportfölj. Därmed har bankens finansiella ställning redovisats felaktigt. En korrekt värdering hade inneburit att banken varit underkapitaliserad sedan december 2008. Banken har därmed brutit mot såväl redovisnings- som kapitaltäckningsregler.
 
Banken har i praktiken saknat en effektiv ledning ur ett riskperspektiv. Både styrelsen och den verkställande direktören har underlåtit att inhämta nödvändig kunskap och information om tradingverksamheten och riskerna med denna. Dessa personer kan därför inte anses uppfylla de krav på lämplighet som krävs för att leda ett finansiellt företag.
 
Beslutet innebär att HQ Bank inte längre får driva bank- och värdepappersrörelse. Dessutom upphör bankens tillstånd att driva pensionssparrörelse och att vara registrerad som fondförvaltare. Finansinspektionen kommer att ansöka hos Stockholms tingsrätt om att bolaget ska försättas i likvidation. Efter detta kommer FI även återkalla bolagets tillstånd att driva försäkringsförmedling.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7[}p%s%s7[}p%s%sxpoopwlyopy7Wt%s%tly7S 5Mlyv%s5%ttww%s%tlyo5l%tp}vlwwl%s7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp