Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2016-03-07

PRESSMEDDELANDE

I dag överlämnar FI en rapport om hur klimatförändringen påverkar den finansiella stabiliteten till regeringen.

– Klimatförändringen kommer att innebära stora förändringar i vårt ekonomiska och finansiella system. Detta kan i förlängningen innebära risker för det finansiella systemet. FI kommer därför att arbeta för en ökad förståelse i finanssektorn om dessa risker, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

FI har gjort analysen på uppdrag av regeringen, och den baseras till stor del på en underlagsrapport som skrivits av två forskare från Grantham Research Institute i London.

FI ser i dagsläget inte att klimatförändringen utgör ett stort hot mot den finansiella stabiliteten i Sverige. Samtidigt kan riskerna komma att öka över tiden, och det finns betydande informationsluckor som bör täppas till.

FI lyfter därför fram behovet av ökad information och transparens när det gäller klimatrisker – mot kunder, mot marknaden och mot myndigheter. Detta var också en av slutsatserna i en FI-rapport i november om bankernas hänsyn till miljö- och hållbarhetsfrågor i kreditgivningen.

Rapporten tar också upp vikten av att utveckla kunskapen om hur klimatrelaterade risker kan slå på finansföretagen och det finansiella systemet.

– Företagen behöver utveckla stresstester och scenarieanalyser för att fånga hur sårbarheten mer konkret kan komma till uttryck och få indikationer på var olika förebyggande åtgärder kan behöva sättas in, säger Erik Thedéen.

I en kommande rapport ska FI ta fram förslag på hur den finansiella sektorn kan bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7[}p%s%s7[}p%s%sxpoopwlyopy7Wt%s%tly7Vwtxl%tqz}lyo}tyrl}5zns5qtyly%stpww5%s%tlmtwt%tp%t7xltw%tzE(xltw%tzE(xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp