Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2006-01-30

Finansinspektionen har beslutat att omedelbart återkalla Kullberg och Spiik Fondförvaltning AB:s tillstånd att bedriva värdepappersrörelse samt tillstånd att förvalta fonderna Edge och Explora.
 
Beslutet grundar sig på att företaget brutit mot regler för dokumentation och anställdas handel med finansiella instrument samt att företaget vägrat eller inte förmått lämna de upplysningar och dokument som Finansinspektionen begärt in.

 
Under september till november 2005 gjorde företaget ett antal interntransaktioner mellan fonden Edge och företaget och mellan Edge och ett företag med anknytning till förvaltaren. Företagets bristande dokumentation och ovilja att samarbeta med Finansinspektionen innebär att det inte kan uteslutas att transaktionerna varit otillbörliga. Transaktionerna har därför anmälts till Ekobrottsmyndigheten för vidare utredning.
 
Sammantaget finner Finansinspektionen att företaget är olämpligt att utöva den verksamhet som det har haft tillstånd för.
 
Fonden Edge har cirka 1 000 andelsägare som sparar direkt i fonden och fonden Explorer cirka 250. Det totala antalet sparare kan dock uppgå till
10 000 eftersom fondandelar dessutom sålts via nätmäklare.

 
Spararnas tillgångar finns säkrade hos förvaringsinstitut i SEB. Enligt lagen ska förvaringsinstitutet omedelbart ta över förvaltningen av fonderna. Under tiden är fonderna stängda för in- och utträde.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7[}p%s%s7[}p%s%sxpoopwlyopy7Wt%s%tly7V%uwwmp}r5zns5^{ttv5Qzyoqz}%vlw%tytyr%s5%ttww%s%tlyo5l%tp}vlwwl%s5zxpopwml}%t7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp