Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2011-01-20

PRESSMEDDELANDE

Finansinspektionen har beslutat om anmärkningar och straffavgifter för Swedbank och Handelsbanken för brister i deras uppdrag som förvaringsinstitut. Bankerna ska betala 2,5 respektive 3,5 miljoner kronor.

En central del av konsumentskyddet på fondmarknaden är fungerande förvaringsinstitut. Förvaringsinstituten skyddar andelsägarnas pengar men ska även löpande kontrollera fondbolagens hantering av sina fonder. FI har funnit brister i hur Swedbank och Handelsbanken har hanterat dessa kontrollfunktioner.
 
Swedbank har under flera år inte genomfört årliga kontroller av samtliga fonder. Dessutom organiserade banken under ett år sin kontrollverksamhet så att ett stort antal fonder inte kontrollerades alls.

Handelsbanken har under flera år inte genomfört tillräckliga och oberoende kontroller av fonder som förvarats för ett av bankens egna fondbolag. FI har också funnit att banken brustit i sitt oberoende gentemot koncernens egna fondbolag.

Fondbolagens verksamhet och transaktioner i de enskilda fonderna har inte ingått i utredningen.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7[}p%s%s7[}p%s%sxpoopwlyopy7Wt%s%tly7^%t}lqql%vrtq%tp}5qz}5^%wpomlyv5zns5Slyopw%smlyvpy7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp