Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Träfflista

Datum Diarienr Avsändare/Mottagare Ärenderubrik Ansvarig enhet
2013-03-05 13-2777 Compricer AB Ändring av anställda hos försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-05 13-2776 Silentium Contact AB Ändring av anställda hos försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-05 13-2775   Anmälan enligt §10 i marknadsmissbrukslagen Handelstillsyn
2013-03-05 13-2774 Vattenfall Power Management Aktiebolag Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolag i Nederländerna xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-05 13-2773 Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) Medgivanden rörande kapitalbasen Bankrätt stora banker
2013-03-05 13-2772   Anmälan enligt §10 i marknadsmissbrukslagen Handelstillsyn
2013-03-05 13-2771 Silentium Contact AB Ändring av anställda hos försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-05 13-2770 Silentium Contact AB Ändring av anställda hos försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-05 13-2769 Silentium Contact AB Ändring av anställda hos försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-05 13-2768 Silentium Contact AB Ändring av anställda hos försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-05 13-2767   Anmälan enligt §10 i marknadsmissbrukslagen Handelstillsyn
2013-03-05 13-2766   Förfrågan om medgivande till banklån för privatperson xFI1403_Konsument
2013-03-05 13-2765 Veidekke Inbjudan till expertseminarium om bolånemarknaden xFI1408_Policy
2013-03-05 13-2764 Bergslagens Sparbank AB Anmälan om stora exponeringar Bankrätt stora banker
2013-03-05 13-2763 Sveriges Ångfartygs Assurans Förening Ansökan om oljecertifikat för MT Gullmartank xFI1404_Försäkringsrätt liv
2013-03-05 13-2762 Sveriges Ångfartygs Assurans Förening Ansökan om oljecertifikat för MT Dana xFI1404_Försäkringsrätt liv
2013-03-05 13-2761 Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), Cypern Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - FT World Ltd 2004/39/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2760 Financial Services Authority (FSA), England Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Pan Asia Advisors Ltd 2004/39/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2759 - [MAKULERAD] -
2013-03-05 13-2758 NASDAQ OMX Stockholm Aktiebolag Information om clearingverksamheten Marknader
2013-03-05 13-2757 Consortum Capital Investments AB Anmälan om uppdragsavtal xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-05 13-2756 Central Bank of Ireland, Irland Intyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) xFI1404_Prospekt
2013-03-05 13-2755 Financial Services Authority (FSA), England Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Moneygram International Limited 2007/64/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2754 Nordea Bank AB (publ) samt Nordea Bank Finland Abp Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass) xFI1404_Prospekt
2013-03-05 13-2753 Nordea Bank AB (publ) samt Nordea Bank Finland Abp Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass) xFI1404_Prospekt
2013-03-05 13-2752   Studentförfrågan - Rörlig ersättning till vd Bankrätt kredit-institut
2013-03-05 13-2751 Nordea Bank AB (publ) samt Nordea Bank Finland Abp Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass) xFI1404_Prospekt
2013-03-05 13-2750 Nordea Bank AB (publ) samt Nordea Bank Finland Abp Godkännande av tillägg till prospekt xFI1404_Prospekt
2013-03-05 13-2749 Nordea Bank AB (publ) samt Nordea Bank Finland Abp Godkännande av tillägg till prospekt xFI1404_Prospekt
2013-03-05 13-2748 Nordea Life & Pensions S.A. Förfrågan om regelverk xFI1403_Fondrätt värdepappersfonder
2013-03-05 13-2747 Nordea Bank AB (publ) samt Nordea Bank Finland Abp Godkännande av tillägg till prospekt xFI1404_Prospekt
2013-03-05 13-2746 Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), Österrike Avregistrering av gränsöverskridande verksamhet i Sverige xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2745   Förfrågan om regelverk xFI1404_Aktiemarknadsrätt
2013-03-05 13-2744   Klagomål - Handelsbanken xFI1403_Konsument
2013-03-05 13-2743   Klagomål - Swedbank xFI1403_Konsument
2013-03-05 13-2742   Klagomål - Avida Finans AB xFI1403_Konsument
2013-03-05 13-2741 Financial Services Authority (FSA), England Begäran om yttrande ang överlåtelse av försäkringsbestånd från Nippon Insurance Company of Europe Limited xFI1404_Försäkringsrätt skade
2013-03-05 13-2740   Förfrågan om lansering av fond i Sverige xFI1403_Konsument
2013-03-05 13-2739   Förfrågan om Marginalen xFI1403_Konsument
2013-03-05 13-2738 Finansinspektionen Ledigförklarande av anställning som senior tillsynsansvarig vid avdelningen Försäkringstillsyn, enheten Försäkring och pension -
2013-03-05 13-2737 Finansinspektionen Ledigförklarande av anställning som senior tillsynsansvarig vid avdelningen Försäkringstillsyn, enheten Tillsyn stora försäkringsbolag xFI1604_Personal
2013-03-05 13-2736 Sirius International Försäkrings- aktiebolag (publ) Intyg avseende solvens xFI1404_Försäkringsrätt skade
2013-03-05 13-2735 Nyhetsbyrån Siren Begäran om utlämnande av handling xFI1505_Dokumentation
2013-03-05 13-2734 Bolagsverket Enkät - Nytt myndighetsregister -
2013-03-05 13-2733   Förfrågan om regelverk xFI1403_Tillsyn investeringsfonder
2013-03-05 13-2732 GE Money Bank AB Förfrågan om regelverk - interntjänst Bankrätt stora banker
2013-03-05 13-2731 Svenska Handelsbanken AB Medgivanden rörande kapitalbasen Bankrätt stora banker
2013-03-05 13-2730 Peak Partners Kapitalrådgivning AB Ändring av anställda hos försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-05 13-2729 Statistiska Centralbyrån Enkät - Konjunkturstatistik över vakanser för offentlig sektor - år 2013 -
2013-03-05 13-2728 Union Bancaire Privée, UBP S.A, Luxemburg Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2727 Finansinspektionen Internt regelverk - Beslutsordning Juridisk samordning
2013-03-05 13-2726 Financial Services Authority (FSA), England Avregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Mr David Metcalfe, 2002/92/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2725 Financial Services Authority (FSA), England Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd, 2007/64/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2724 Nyhetsbyrån Siren Begäran om utlämnande av handling xFI1505_Dokumentation
2013-03-05 13-2723 JLT Risk Solutions AB Intyg avseende verksamhetstillstånd xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-05 13-2722 Financial Services Authority (FSA), England Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Trinity Group Limited, 2004/39/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2721 Regeringskansliet Finansdepartementet Remiss - Betänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6) xFI1408_Policy
2013-03-05 13-2720   Förfrågan om regelverk - WyWallet xFI1403_Bankrätt betaltjänster
2013-03-05 13-2719 Lyxor Dimension IRL plc, Irland Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2718 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2717 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 RETAIL, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2716 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 CHEMICALS, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2715 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2714 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2713 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2712 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2711 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2710 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2709 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2708 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2707 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INDUSTRIES GOODS & SERVICES, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2706 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 MEDIA, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2705 LYXOR ETF TURKEY (DJ TURKEY TITANS 20), Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2704 Lyxor ETF EURO Stoxx 50 Daily Short, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2703 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2702 Smarteq AB Beslut om godkännande av prospekt - aktier xFI1404_Prospekt
2013-03-05 13-2701 LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2700 Lyxor ETF EURO Stoxx 50 Daily Double Short, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2699 LYXOR ETF MSCI EUROPE, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2698 LYXOR ETF MSCI MALAYSIA Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2697 LYXOR ETF MSCI EMU, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2696 LYXOR ETF MSCI AC ASIA-PACIFIC EX JAPAN, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2695 LYXOR ETF HONG-KONG (HSI), Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-05 13-2694 LYXOR ETF EURO STOXX 50, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2693 Strandberg & Partners Kapitalförvaltning AB Ändring av anställda hos försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-04 13-2692 Sigvard Carl Johan Areskoug Tillstånd att utöva försäkringsförmedling xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-04 13-2691 LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - uppdaterat prospekt xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2690 LYXOR ETF MSCI TAIWAN, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - uppdaterat prospekt xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2689 PEAB Finans AB Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapper xFI1404_Prospekt
2013-03-04 13-2688 LYXOR ETF DJ GLOBAL TITANS 50, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - uppdaterat prospekt xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2687 Lyxor ETF EURO Stoxx 50 Daily Leverage, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - uppdaterat prospekt xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2686 Central Bank of Ireland, Irland Information om lagändringar inom irländsk bankverksamhet xFI1501_Banktillsyn
2013-03-04 13-2685 Patrik Östensson Tillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhet xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-04 13-2684 LYXOR ETF CAC 40, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2683 Lyxor ETF Russia (DOW JONES RUSSIA GDR), Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2682 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2681   Förfrågan om kapitaltäckningskravet xFI1403_Konsument
2013-03-04 13-2680 Lyxor Selection Fund, Luxemburg Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2679 Royalex HB Anmälan om valutaväxling och/eller annan finansiell verksamhet xFI1403_Bankrätt betaltjänster
2013-03-04 13-2678 Lyxor Investment Strategies plc, Irland Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2677 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2676   Information från marknaden Handelstillsyn
2013-03-04 13-2675 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2674 Lyxor ETF Euro Cash, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2673 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2672 LYXOR ETF MSCI INDIA, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2671 Lyxor Selection Fund, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2670 LYXOR ETF EUROMTS HIGHEST RATED MACRO-WEIGHTED GOVT BOND, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2669 Deutsche Pfandbriefbank AG, Tyskland Ändrade förhållanden om filialverksamhet, 2006/48/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2668 Lyxor ETF Brazil (IBOVESPA), Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2667 SICAV MULTI-UNITS LUXEMBOURG, LUXEMBURG Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2666 LYXOR ETF COMMODITIES THOMSON REUTERS/ JEFFERIES CRB EX-ENERGY TR, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2665 LYXOR ETF MSCI KOREA, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2664 LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR), Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2663 Silentium Contact AB Ändring av anställda hos försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-04 13-2662 Lyxor Asset Management, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2661 LYXOR ETF COMMODITIES THOMSON REUTERS/ JEFFERIES CRB TR, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2660 Lyxor ETF Euro Corporate Bond, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2659 Financial Services Authority (FSA), England Avregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Monument Group (UK) Ltd 2004/39/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2658 Financial Services Authority (FSA), England Avregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Dawnay, Day Lander Limited 2004/39/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2657 LYXOR ETF SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40), Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2656 Financial Services Authority (FSA), England Avregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - RBOS (UK) Limited 2004/39/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2655 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2654 LYXOR ETF JAPAN (TOPIX), Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2653 Stern, Göran Återkallelse som försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-04 13-2652 Nordea Hypotek Aktiebolag (publ) Godkännande av tillägg till prospekt xFI1404_Prospekt
2013-03-04 13-2651   Information från marknaden Handelstillsyn
2013-03-04 13-2650 Lyxor Asset Management, Frankrike Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - uppdaterat prospekt xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2649 Aktiebolaget Industrivärden (publ) Godkännande av tillägg till prospekt xFI1404_Prospekt
2013-03-04 13-2648 Ekonomistyrningsverket Enkät - för att undersöka myndigheternas skäl till lokalisering i Stockholms centrala delar xFI1505_Förvaltning
2013-03-04 13-2647 Finansinspektionen Handelsstopp Handelstillsyn
2013-03-04 13-2646 Marsh Management Sweden AB Förfrågan om regelverk xFI1404_Försäkringsrätt skade
2013-03-04 13-2645   Förfrågan om banksekretess Bankrätt stora banker
2013-03-04 13-2644 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Medgivanden rörande kapitalbasen - förtida återbetalning av tidsbundet förlagslån Bankrätt stora banker
2013-03-04 13-2643   Ägarprövning - tillägg till ärende13-2605 Marknader
2013-03-04 13-2642 Central Bank of Ireland Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - UK General Insurance (Ireland) Limited xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2641 National Bank of Belgium, Belgien Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Tunz.com SA/NV 2007/64/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2640 Chalex AB Ledningsprövning xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-04 13-2639 Finansinspektionen Information om uppdaterade faktablad -
2013-03-04 13-2638 Aktiv Finans Värdepappersbolag i Sverige AB Anmälan om uppdragsavtal xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-04 13-2637 LAMP UCITS Funds (Ire) 1 plc, Irland Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2636 Alsback Förvaltning AB Godkännande av ändring i bolagsordning xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-04 13-2635 Central Bank of Ireland, Irland Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Frost Insurances Limited t/a Frost Insurances, Frost Underwriting 2002/92/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2634 Finansinspektionen Granskning och analys av Årsrapporter 2012 för tjänstepensionskassor, skade och livförsäkringsföretag xFI1505_Rapportering
2013-03-04 13-2633 - [MAKULERAD] -
2013-03-04 13-2632   Förfrågan om regelverk xFI1403_Fondrätt värdepappersfonder
2013-03-04 13-2631   Klagomål - Amfa Finans och Auktoritet Inkasso xFI1403_Konsument
2013-03-04 13-2630 DNB Asset Management AB Förfrågan om regelverk xFI1403_Fondrätt värdepappersfonder
2013-03-04 13-2629   Förfrågan om försäkringsbolag och valda entreprenörer xFI1403_Konsument
2013-03-04 13-2628   Klagomål - EU direktiv / betaltjänslagen xFI1403_Konsument
2013-03-04 13-2627   Förfrågan om bolag - Archipelago Corporate Services Inc., Nanotech och World Wide Child Care Corporation, WWCC Kommunikation
2013-03-04 13-2626 Central Bank of Ireland, Irland Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc 2009/65/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2625 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - JPMORGAN FUNDS 2009/65/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2624 Financial Supervisory Authority, Finland Förfrågan om person xFI1403_Bankrätt betaltjänster
2013-03-04 13-2623 Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), Cypern Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - TDAM (Cyprus) Ltd 2004/39/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2622 Dalarnas Försäkringsbolag Ledningsprövning xFI1404_Försäkringsrätt liv
2013-03-04 13-2621   Förfrågan om tillståndsplikt xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-04 13-2620   Direktupphandling av webbenkät Kommunikation
2013-03-04 13-2619 Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), Österrike Avregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Wolfgang Clemenz 2002/92/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2618 Bird & Bird Advokat KB Förhandsbesked om eventuell tillståndspliktig försäkringsverksamhet xFI1404_Försäkringsrätt skade
2013-03-04 13-2617   Förfrågan om regelverk Kapital och Redovisning
2013-03-04 13-2616   Studentförfrågan - MiFID xFI1404_Aktiemarknadsrätt
2013-03-04 13-2615 Lysviks Brandförsäkringsbolag Prövning av nedsättning av garantibelopp -
2013-03-04 13-2614 Financial Services Authority (FSA), England Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Ardevora Asset Management LLP 2004/39/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2613 Financial Services Authority (FSA), England Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Andrew Eric Bathurst 2002/92/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2612 Pension och Placering Skandinavien Aktiebolag Ändring av anställda hos försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-04 13-2611 Central Bank of Ireland, Irland Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Western Union Payment Services Ireland Limited 2007/64/EC xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2610   Förfrågan om bolag - Avanza Bank xFI1403_Konsument
2013-03-04 13-2609 Jensen&Sjöqvist AB Ändring av anställda hos försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-04 13-2608 Aurum FCP Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2607   Förfrågan om bolag - Svensk Fondservice xFI1403_Konsument
2013-03-04 13-2606 M&G Global Macro Bond Fund, England Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2605   Ägarprövning Marknader
2013-03-04 13-2604 SEB SICAV 1 Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - uppdaterat prospekt xFI1601_Rättspoolen
2013-03-04 13-2603 Svedea AB Ändring av anställda hos försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
2013-03-04 13-2602 Svedea AB Ändring av anställda hos försäkringsförmedlare xFI1403_Värdepappersrätt
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp