Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Insynsregistret (från 3 juli)

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument. Registret uppdateras löpande vart efter ny rapportering inkommer till Finansinspektionen. Inrapporterade transaktioner är sökbara efter utgivare, person i ledande ställning, transaktionsdatum samt publiceringsdatum.

Sök i insynsregistret - transaktioner från och med 3 juli 2016

 

Insynsregistret (enligt gamla regelverket)

Insynsregistret innehåller uppgifter om börsbolagens insynspersoner och det innehav som de och deras närstående har av aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument i bolaget.

Registret uppdateras vardagar efter börsens stängning, normalt klockan 17.30.

OBS. Systemet är under utfasning. När det inte finns några transaktioner att redovisa publicerar vi ingen insynslista i detta system. Transaktioner enligt de nya reglerna finns i det nya insynsregistret.

Sök i insynsregistret - innehav före 3 juli 2016 
26 juli 2016 stänger vi ner denna sök

Kontakt

 • Handelstillsyn

  Telefontid vard. 09.00–11.30 och 13.00–14.30
  Tfn:  08-408 981 44
  This is a mailto link


 • IT-support

  Tfn:  08-408 981 26
  This is a mailto link

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prt%s%tp}7Ty%s%yy%s}prt%s%t}p%t7xltw%tzEmz}%smzwlrKqt6%spmz}%smzwlrKqt6%spxltw%tzEt%t5%s%u{{z}%tKqt6%spt%t5%s%u{{z}%tKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp