Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

God insyn på finansmarknaden gör att den fungerar effektivt. God genomlysning skapar en sund marknad som präglas av korrekt prissättning på finansiella instrument. Därför finns det regler för hur marknadsinformation ska spridas. Reglerna rör bland annat bolag som är på väg att börsnoteras, börsbolag och personer med kontroll över eller insyn i börsbolagen.

Information som regleras gäller bland annat prospekt, när större ägare och personer med insyn i bolagen ändrar i sina aktieinnehav, bolagens finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information.

Börsbolag: ett bolag vars aktie (värdeapper) är noterat på en reglerad marknad, en börs. I Sverige finns två börser: Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market (NGM).

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7Mz}%smzwlr7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp