Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Börsbolag som har Sverige som hemmedlemsstat ska lämna alla finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information till FI. Det görs elektroniskt till databasen Börsinformation samtidigt som informationen offentliggörs.

FI ansvarar för att den offentliga databasens innehåll är korrekt. FI kan begära rättelse från bolag om informationen saknas, även om bolaget i sin tur har befullmäktigat en nyhetsdistributör att fullgöra dessa skyldigheter.

Börsen övervakar bolagen
Börserna är skyldiga att övervaka att börsbolagen följer de regler som gäller för att offentliggöra finansiell information. FI övervakar i sin tur att börserna sköter sin övervakning.

Kontakt

  • Handelstillsyn

    Telefontid vard. 09.00–11.30
    Tfn:  08-408 981 44
    This is a mailto link

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7Mz}%smzwlr7Mz}%styqz}xl%ttzy7xltw%tzEmz}%smzwlrKqt6%spmz}%smzwlrKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp