Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Särskilda regler gäller för personer i ledande ställning i börsbolag och bolag på en handelsplattform (MTF). Syftet är:

 • att motverka missbruk av förtrolig information
 • att förse marknaden med information om berörda personers värdepapperstransaktioner

 

För information se regler om transaktioner utförda av personer i ledande ställning och stängda perioder.

För rapportering se Insynshandel Mar.

 

Om reglerna inte följs tas en avgift ut

Om insynspersonen inte anmält innehavet eller förändringen i innehavet i tid utgår en särskild avgift. Avgiften är 10 procent av betalningen för aktierna/aktierelaterade finansiella instrument, dock lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor. Om ingen betalning skett är avgiften 15 000 kronor.

Om ett bolag inte har anmält en person som har insynsställning eller förändring i insynsställning inom föreskriven tid utgår en avgift på
15 000 kronor.

FI beslutar i varje enskilt fall om en särskild avgift ska tas ut. I fall där överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl kan avgiften slopas helt eller delvis.

FI:s beslut kan överklagas.

 

Kontakt

 • Rapporteringsavdelningen

  Telefontid vard. 9–11
  Tfn:  Tfn: 08-408 980 37
  This is a mailto link


 • Handelstillsyn

  Regelfrågor Mar
  This is a mailto link

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7Mz}%smzwlr7Ty%s%yy%s%s%tlwwytyr7xltw%tzE}l{{z}%tp}tyrKqt6%sp}l{{z}%tp}tyrKqt6%spxltw%tzEty%s%yy%s}prt%s%t}p%tKqt6%spty%s%yy%s}prt%s%t}p%tKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp