Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Emittenter eller personer som handlar på deras vägnar eller för deras räkning ska upprätta en förteckning över alla personer som har tillgång till insiderinformation, och som arbetar för dem, genom anställningskontrakt eller på annat vis utför uppgifter genom vilka de har tillgång till insiderinformation, såsom rådgivare, revisorer eller kreditvärderingsinstitut. Denna förteckning kallas insiderförteckning.

För information se regler om insiderförteckning. 

 

Om reglerna inte följs tas en avgift ut

FI tar ut en avgift av bolag som inte följer reglerna om loggbok. Avgift tas även ut av bolag som inte skickar loggboken till FI vid begäran.

Avgiften är på mellan 0,005 och 0,01 procent av bolagets noterade marknadsvärde vid utgången av månaden före beslutet, dock lägst
15 000 och högst 1 000 000 kronor.

Avgiften är 15 000 kronor om bolaget inte inom föreskriven tid skriftligen underrättat personen som tagits upp i loggboken.

Kontakt

  • Handelstillsyn

    Telefontid vard. 09.00–11.30
    Tfn:  08-408 981 44
    This is a mailto link

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7Mz}%smzwlr7Wzrrmzv7xltw%tzEmz}%smzwlrKqt6%spmz}%smzwlrKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp