Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

I Sverige är det börserna (Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market, NGM) som ansvarar för övervakningen av den regelbundna finansiella informationen (redovisningstillsyn) av noterade bolag. I delegationen ingår att börserna själva fattar beslut om överträdelser.

För bolag som har Sverige som hemmedlemsstat, men vars aktier och skuldebrev endast är noterade på en marknad inom EES, men utanför Sverige, har FI ansvar för redovisningstillsynen. Därutöver har FI tillsyn över börsernas redovisningstillsyn.

Redovisningstillsynen ska ske på ett sätt som uppfyller kraven i Värdepappersmarknadslagen och Finansinspektionen föreskrifter, samt EU-standarder om redovisningstillsyn.

Börserna ska biträda FI i det europeiska tillsynssamarbetet som bedrivs inom ramen för EECS (European Enforcers Coordinating Sessions) och den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma.

Nedan publicerar vi löpande information om redovisningstillsyn.


 

Kontakt

  • Redovisningstillsyn börsbolag

    Tfn:  08-408 980 00

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzE(xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp