Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Från den 12 februari 2014 måste alla motparter som ingår ett derivatkontrakt – OTC eller på börs – rapportera detta till ett auktoriserat transaktionsregister. Rapporteringskravet gäller såväl finansiella som icke-finansiella motparter.

Detaljer om vad som ska rapporteras finns i förordning (EU) 148/2013 och instruktioner om rapporteringsintervall och hur fälten ska fyllas i finns i förordning (EU)1247/2012. Båda förordningarna är tekniska standarder kopplade till Emir.

Tidplan

 • Kravet på rapportering till auktoriserade transaktionsregister träder i kraft den 12 februari 2014.
 • Transaktioner som gjorts före den 16 augusti 2012, och som är utestående när rapporteringskravet träder i kraft, ska rapporteras inom 90 dagar, det vill säga senast den 13 maj 2014.
 • Transaktioner som gjorts den 16 augusti 2012 eller senare, och som är utestående när rapporteringskravet träder i kraft, ska rapporteras i samband med att rapporteringskravet träder i kraft.
 • Transaktioner som var utestående den 16 augusti 2012 eller som gjorts från den 16 augusti 2012 och fram till dess att rapporteringskravet träder i kraft, och som då inte längre är utestående, ska rapporteras inom tre år.
 • För rapportering av exponeringar finns en övergångsperiod på 180 dagar, vilket innebär att de ska rapporteras senast den 11 augusti 2014.

Vem ska rapportera?

 • Båda parter i en transaktion måste rapportera varje transaktion, om man inte innan har kommit överens om att en part ska rapportera för båda parter. Detta ska i så fall anges i rapporten.
 • En motpart kan delegera rapporteringen till en tredje part.
 • Samma information ska rapporteras oavsett om varje motpart rapporterar själva, om ena motparten rapporterar för en annan motpart eller om en motpart delegerat rapporteringen till tredje part.

Val av auktoriserat transaktionsregister

Rapporteringen kan bara göras till transaktionsregister som är registrerade och godkända av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma. En förteckning över auktoriserade transaktionsregister finns på Esmas webbplats.

Krav på nya identifieringskoder

När rapporteringskravet införs måste alla motparter som ingår derivatkontrakt också ha en ny slags id-kod, pre-Legal Entity Identifier (pre-LEI). Koderna ges ut av organisationer som utsetts till pre-Local Operating Units (pre-LOU).

Organisationer som kan tilldela pre-LEI-koder finns förtecknade på LEI Regulatory Oversight Committees (LEI ROC) webbplats.

Kontakt

 • Infrastrukturtillsyn

  Tfn:  08-408 980 00
  This is a mailto link

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7Op}t%vl%tslyopw5Pxt}7]l{{z}%tp}tyr5%ttww5%t}ly%slv%ttzy%s}prt%s%tp}7xltw%tzEpxt}Kqt6%sppxt}Kqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp