Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2015-01-23

Finansinspektionen föreslår nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av att Solvens 2-direktivet genomförs i svensk rätt. FI föreslår också nationell reglering på vissa områden som inte regleras i Solvens 2-direktivet. I flera fall är det bestämmelser som finns sedan tidigare.

Syftet med regleringen i Solvens 2-direktivet är att säkerställa att försäkringsföretagen har det kapital och den företagsstyrning som krävs med hänsyn till de risker som är förenade med verksamheten.

FI:s förslag innehåller bland annat regler om hur de försäkringstekniska avsättningarna och det primära solvenskapitalkravet enligt standardformeln ska beräknas. FI föreslår dessutom regler om tillsynsrapportering.

FI föreslår att de föreskrifter som genomför Solvens 2-direktivet ska gälla för försäkringsföretag och, i tillämpliga delar, även för grupper.

De nya och ändrade föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till This is a mailto link, senast den 5 mars 2015. Ange diarienummer FI Dnr 10-9537.

Läs mer
Dokument Extern länk

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spxltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7QT%s5qz}ql%t%tytyrl}7Qz}%swlr5y%yl5QQQ^7Wt%s%tly7Qz}%swlr^zw%vpy%s5:7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp