Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

För frågor om innehållet i FI:s författningar, kontakta respektive rättsenhet.

Bankrätt stora banker
Johan Persson, enhetschef, 08-787 83 63, This is a mailto link

Bankrätt kreditinstitut
Sara Björkman, enhetschef, 08-787 83 18, This is a mailto link

Försäkringsrätt stora försäkringsbolag
Louise Conradi, avdelningschef Försäkringsrätt, 08-787 82 16, This is a mailto link

Försäkringsrätt försäkring och pension
Louise Conradi, avdelningschef Försäkringsrätt, 08-787 82 16, This is a mailto link

Försäkringsrätt försäkringsförmedlingsrätt
Susanne Seiler Lemon, enhetschef, tfn 08-586 484 50, This is a mailto link

Fondrätt värdepappersfonder
Johan Hemmar, enhetschef, tfn 08-586 484 38, This is a mailto link

Fondrätt AIF-förvaltare
Fredrik Lundberg, enhetschef, tfn 08-787 80 64, This is a mailto link

Uppföranderätt
Johan Terfelt, enhetschef, 08-787 81 58, This is a mailto link

Aktiemarknadsrätt
Ulf Lindgren, tf enhetschef, tfn 08-787 80 81, This is a mailto link

Värdepappersrätt
Susanne Seiler Lemon, enhetschef, tfn 08-586 484 50, This is a mailto link

Prospekt
Maria Samuelsson, enhetschef, tfn 08-787 83 87, This is a mailto link

 

För allmänna frågor om FI:s författningssamling, kontakta:

Anna Stålnacke
Juridisk samordning
08-787 82 40
This is a mailto link

För frågor som rör utgivningen av författningssamlingen, kontakta: 

Maria Feldt
Redaktör
08-787 80 46
This is a mailto link

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEuzsly6{p}%s%szyKqt6%spuzsly6{p}%s%szyKqt6%spxltw%tzE%sl}l6muz}vxlyKqt6%sp%sl}l6muz}vxlyKqt6%spxltw%tzEwz%ut%sp6nzy}lotKqt6%spwz%ut%sp6nzy}lotKqt6%spxltw%tzEwz%ut%sp6nzy}lotKqt6%spwz%ut%sp6nzy}lotKqt6%spxltw%tzE%s%u%slyyp6%sptwp}wpxzyKqt6%sp%s%u%slyyp6%sptwp}wpxzyKqt6%spxltw%tzEuzsly6spxxl}Kqt6%spuzsly6spxxl}Kqt6%spxltw%tzEq}po}tv6w%uyomp}rKqt6%spq}po}tv6w%uyomp}rKqt6%spxltw%tzEuzsly6%tp}qpw%tKqt6%spuzsly6%tp}qpw%tKqt6%spxltw%tzE%uwq6wtyor}pyKqt6%sp%uwq6wtyor}pyKqt6%spxltw%tzE%s%u%slyyp6%sptwp}wpxzyKqt6%sp%s%u%slyyp6%sptwp}wpxzyKqt6%spxltw%tzExl}tl6%slx%upw%s%szyKqt6%spxl}tl6%slx%upw%s%szyKqt6%spxltw%tzElyyl6%s%tlwylnvpKqt6%splyyl6%s%tlwylnvpKqt6%spxltw%tzExl}tl6qpwo%tKqt6%spxl}tl6qpwo%tKqt6%spxltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7QT%s5qz}ql%t%tytyrl}7Vzy%tlv%t7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp