Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Gäller från 2009-05-15

Sammanfattning

Kraven skärps på finansiella företag att göra en bedömning av risken att de används för penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya föreskrifterna innebär även att företagen ska ha god kunskap om sina kunder och deras transaktioner.

Föreskrifterna bygger på lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De implementerar tillsammans med lagen det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/06/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Föreskrifterna ersätter FFFS 2005:5 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.

Observera att det finns ett skrivfel i 4 kap. 12 § 4, sista meningen. Se rättelseblad

Ändringar i grundförfattningen

FI anpassar den så kallade ekvivalenslistan i 9 kap. 1 § till de överenskommelser som gjorts inom EU:s expertkommitté mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Det innebär att staterna Indien och Sydkorea läggs till på listan, medan Argentina, Nya Zeeland och Ryssland tas bort. Ändringarna gäller från den 1 januari 2014. ändr. 2013:25

Ändringen innebär att tillämpningsområdet för föreskrifterna och de allmänna råden utvidgas till att även omfatta förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Ändr. 2013:19

Tillämpningsområdet utökas till att även omfatta betalningsinsitut, registrerade betaltjänstleverantörer och filialer till utländska betalningsinstitut. Denna ändring är en följd av den ändringen i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som görs i samband med att EG-direktivet om betaltjänster på den inre marknaden genomförs i Sverige. Ändringen börjar gälla den 1 augusti 2010. ändr. 2010:5

Föreskrifternas och de allmänna rådens tillämpningsområde utökas till att även omfatta verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. ändr: 2014:9

Ändringar


Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp