Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Finansinspektionens föreskrifter om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner

Gäller från 2016-02-01

Sammanfattning

Finansinspektionen beslutar om nya föreskrifter som beskriver vad banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag ska ha för innehåll i sina återhämtningsplaner samt inför en regel om avtal om finansiellt stöd inom koncerner. Föreskrifterna genomför bestämmelser i krishanteringsdirektivet och kompletterar lagar och förordningar.

Samtidigt upphäver Finansinspektionen de nu gällande reglerna om återhämtningsplaner för dessa företag.

De nya reglerna träder i kraft den 1 februari 2016.

Ändringar i grundförfattningen

Syftet med ändringarna är att införa särskilt anpassade krav (så kallade förenklade skyldigheter) på vad som ska ingå i mindre systemviktiga företags återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner. Ändringarna innebär att FI ges möjlighet att lämna företag undantag kring vad som ska ingå i en återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juli 2016. Ändr. 2016:20

Ändringar


Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp