Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Sverige omfattas som medlem i Europeiska unionen av dess regler. EU-förordningar är direkt gällande i Sverige, medan EU-direktiv måste införas i svensk lagstiftning genom riksdagsbeslut. Inom EU finns tre tillsynsmyndigheter för respektive sektorer på finansmarknaden, som arbetar med tillsyn över gränsöverskridande företag, lika tillämpning av EU-regler i alla medlemsländer och ökat samarbete mellan nationella nationella tillsynsmyndigheter.

På global nivå finns också ett flertal organisationer som verkar för att skapa en gemensam, internationell regel- och tillsynsstandard.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7Ty%tp}yl%ttzypww%t7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp