Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

I januari 2011 infördes en ny struktur för tillsyn över EU:s finansiella marknader: Europeiska systemet för finansiell tillsyn, ESFS.

Där ingår Europeiska systemrisknämnden ESRB, (European Systemic Risk Board) och de tre tillsynsmyndigheterna, Esa (European Supervisory Authorities).

De tre tillsynsmyndigheterna är:
• Europeiska bankmyndigheten, Eba
• Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa
• Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma

Myndigheternas uppgift är att harmonisera regler och att samordna tillsynen inom EU samt att lämna förslag till tekniska standarder, som EU-kommisisonen sedan antar som förordningar eller beslut. .

FI deltar aktivt i de tre myndigheternas arbete genom arbetsgrupper. I ESRB deltar FI som observatör medan Riksbanken deltar med rösträtt.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7Ty%tp}yl%ttzypww%t7P`5%slxz}oytyr7xltw%tzExzl6nposlx}pKqt6%spxzl6nposlx}pKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp