Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Det nya regelverket ställer krav på att företagen ska ha en tillfredsställande hantering och bedömning av risker. Företagen ska se till att dess risker sammantagna inte medför att förmågan att fullgöra sina förpliktelser äventyras.

För att uppfylla detta krav ska företagen ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som det är eller kan komma att bli exponerat för. Finansinspektionen har valt att kalla en sådan metod för företagets Interna kapitalutvärdering (IKU).

FI ska i sin tillsyn över företag eller finansiella företagsgrupper särskilt granska och utvärdera dessa uppfyller ovan nämnda krav. Denna särskilda tillsyn kallas för Samlad kapitalbedömning (SKB) och FI ska bland annat med beaktande av storleken, systemviktigheten och komplexitetsgraden hos verksamheten i ett företag fastställa hur och hur ofta SKB ska ske.

En uppdatering av FI:s granskning och utvärdering ska göras minst en gång varje år.


 

Kontakt

  • Enheten Tillsyn kreditinstitut

    Tfn:  08-787 80 00
    This is a mailto link

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEvl{t%tlwKqt6%spvl{t%tlwKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp