Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Kreditinstitut ska, enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina risker. De ska också se till att riskerna sammantaget inte äventyrar deras förmåga att fullgöra sina förpliktelser. För att uppfylla detta ska de ha processer och metoder för att fortlöpande värdera och upprätthålla kapital och likviditet som – i fråga om till belopp, slag och fördelning – är tillräckligt för att täcka nuvarande och framtida risker. FI har valt att kalla en sådan process för intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU). Kreditinstitutet ska upprätta ett särskilt IKLU-dokument, utifrån de krav som ställs i 10 kap. i Finansinspektionens föreskrifter (2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

FI ska i sin tillsyn över kreditinstitut och dess konsoliderade situationer särskilt granska och utvärdera att IKLU-dokumenten uppfyller kraven samt bedöma kreditinstitutets kapital- och likviditetsbehov. Denna särskilda tillsyn kallas för översyn och utvärdering. FI ska fastställa hur och hur ofta översyn och utvärdering ska ske utifrån bland annat verksamhetens storlek, systemviktighet och komplexitetsgrad.


 

Kontakt

  • Enheten Tillsyn kreditinstitut

    Tfn:  08-408 980 00
    This is a mailto link

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEvl{t%tlwKqt6%spvl{t%tlwKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp