Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Följande är de viktigaste svenska lagarna och förordningarna för försäkringsmarknaden:

 • Försäkringsrörelselag (2010:2043)
 • Försäkringsrörelseförordning (2011:257)
 • Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
 • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser
 • Lag (1972:262) om understödsföreningar
 • Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
 • Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt
 • Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
 • Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter
 • Lag (2005:405) om försäkringsförmedling
 • Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling
 • Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (tredje avdelningen, premiepensionssystemet)
 • Försäkringsavtalslag (2005:104)
 • Trafikskadelag (1975:1410)
 • Patientskadelag (1996:799)
 • Lag (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Författningarna finns i fulltext i Svensk författningssamling (SFS).

Läs mer
Dokument Extern länk

Kontakt

 • Louise Conradi

  Avdelningschef
  Tfn:  08-787 82 16
  Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7Wlrl}7Qz}%slv}tyr7xltw%tzE*(%tt%twpHxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp