Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Följande är de viktigaste svenska lagarna och förordningarna på redovisningsområdet:

 • Årsredovisningslagen (1995:1554)
 • Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
 • Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • Förordning (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag
 • Förordning (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor
 • Bokföringslag (1999:1078)

Författningarna finns i fulltext i Svensk författningssamling (SFS).

Läs mer
Dokument Extern länk

Kontakt

 • Frågor om försäkring/fond

  Enheten Särskild tillsyn försäkring
  Tfn:  08-787 80 00


 • Frågor om noterade företag

  Enheten Redovisningstillsyn börsbolag
  Tfn:  08-787 80 00 • Läs mer

 
xltw%tzE*(%tt%twpHxltw%tzE*(%tt%twpHxltw%tzE*(%tt%twpHxltw%tzE*(%tt%twpHxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp