Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Följande är de viktigaste svenska lagarna och förordningarna för värdepapper, börs och clearing samt kreditvärderingsbolag:

 • Lag (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
 • Lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut
 • Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
 • Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden  
 • Förordning (2007:375) om handel med finansiella instrument
 • Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
 • Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
 • Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
 • Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter
 • Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
 • Marknadsmissbruksförordning (2000:1101)
 • Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
 • Förordning (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar
 • Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
 • Lag (1999:158) om investerarskydd
 • Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
 • Lag (1995:1571) om insättningsgaranti
 • Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande
 • Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument

Författningarna finns i fulltext i Svensk författningssamling (SFS).

Läs mer
Dokument Extern länk

Kontakt

 • Johan Terfelt

  Avdelningschef
  Tfn:  08-408 981 58
  This is a mailto link

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7Wlrl}7al}op{l{{p}5mz}%s5zns5nwpl}tyr7xltw%tzEuzsly6%tp}qpw%tKqt6%spuzsly6%tp}qpw%tKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp