Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Regelförändringar i finanskrisens spår

Erfarenheterna från finanskrisen har lett till att regelgivare och tillsynsmyndigheter världen över har satt igång ett omfattande arbete med att skärpa regelverken kring likviditetsfrågor, inte minst för inrapportering av likviditetsrisker till tillsynsmyndigheterna.

Baselkommittén för banktillsyn (Baselkommittén) har presenterat förslag till likviditetsriskmått för internationellt verksamma banker. Två av de föreslagna måtten – likviditetstäckningsgrad och stabil finansiering - är tänkta att användas som kvantitativa krav som ska uppfyllas av bankerna.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag infördes i Sverige den 1 januari 2014.. Förordningen ställer krav på kreditinstitut och vissa värdepappersföretag att rapportera likviditetsinformation och ställer även ett allmänt krav på likviditetstäckning.

Kvantitativa krav

Baselkommittén har som mål att kvantitativa krav på likviditetstäckning ska implementeras i början av 2015. EU-kommissionen ska under 2014 fatta beslut om utformningen av ett kvantitativt krav på likviditetstäckning inom EU. Detta krav kommer sedan börja gälla under 2015.

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp