Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över de finansiella företagen. Andra myndigheter och självreglerande organ ansvarar för tillsynen över de icke-finansiella aktörerna.  På denna sida framgår vilken myndighet eller vilket självreglerande organ som ansvarar för tillsynen över vilka verksamhetsutövare.

Finansinspektionen har tillsyn över fysiska och juridiska personer som driver

 • bank- eller finansieringsrörelse
 • livförsäkringsrörelse
 • värdepappersrörelse
 • anmälningspliktig finansiell verksamhet
 • inlåningsverksamhet
 • försäkringsförmedling av livförsäkring
 • utgivning av elektroniska pengar
 • fondverksamhet
 • betalningsinstitut
 • verksamhet att tillhandahålla betaltjänster utan att vara betalningsinstitut
 • förvaltning av alternativa investeringsfonder
 • viss verksamhet med konsumentkrediter.


Fastighetsmäklarinspektionen har tillsyn över fastighetsmäklare med fullständig registrering.
www.fmi.se

Lotteriinspektionen har tillsyn över verksamhet för kasinospel.
www.lotteriinspektionen.se

Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götaland och Skåne län har tillsyn över

 • yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster
 • yrkesmässig verksamhet som skatterådgivare, yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist (endast för vissa tjänster som anges i penningtvättslagen)
 • yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser vissa typer av tjänster som anges i penningtvättslagen
 • yrkesmässig handel med varor till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar 15 000 euro.

www.lansstyrelsen.se

Revisorsnämnden har tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer och revisionsbolag.
www.revisorsnamnden.se

Sveriges advokatsamfund har tillsyn över advokater och biträdande jurister verksamma på advokatbyrå.
www.advokatsamfundet.se

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7[pyytyr%t%vl%t%t7Qz}p%tlr5%szx5zxql%t%tl%s7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp