Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

FI säkerställer genom sin tillsyn att företagen följer gällande lagar och förordningar, men rent generellt har Finansinspektionen begränsade möjligheter att uttala sig om hur lagar ska tolkas vid sidan av handläggningen av sina ärenden.

FI ger ut författningar och kompletterande regler i form av föreskrifter och allmänna råd och genom dessa kan FI vägleda företagen som är under vår tillsyn.

Många av de frågor de finansiella företagen ställer sig i sitt förhållningssätt till penningtvättslagen kan inte alltid få ett standardiserat svar. Detta beror på att företagen har olika förutsättningar att ta hänsyn till, till exempel företagets verksamhet, kunder, produkter, tjänster, distributionskanaler och geografiska spridning. Detta medför att företaget måste komma fram till åtgärder som är anpassade för dem, utifrån ett riskbaserat förhållningssätt.

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågor och svar om penningtvätt.

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({-P?(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7Q}lrz}5zns5%s%vl}5zx5[pyytyr%t%vl%t%txltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp