Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2009-11-09

Den nya penningtvättslagen innebär bland annat att finansiella företag ska ha rutiner för att säkerställa att de har tillräcklig kunskap om sina kunder. Syftet är att förhindra penningtvätt.

De nya reglerna innebär till exempel att företagen måste identifiera sina kunder på ett tillförlitligt sätt. Företagen ska också fråga om syftet med den affärsförbindelse som kunden vill upprätta och de tjänster - till exempel betalningsöverföringar - som kunden vill få hjälp med.

Företagen får inte etablera en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om kundkännedomen inte uppnås. Det finns undantagssituationer – när risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg – då kontroller får genomföras senare. Men om kundkännedomen sedan inte kan uppnås ska affärsförbindelsen avslutas.

Risk avgör rutiner

De rutiner som företagen inför ska anpassas efter hur stor risken är för att verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Rutinerna ska vara mer omfattande  när företaget inte träffar kunden personligen.

Utöver detta ska företaget fortlöpande följa pågående affärsförbindelser. Det ska ske genom att kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med den kunskap som företaget har om kunden, dennes affärs- och riskprofil och - om det behövs - varifrån kundens pengar kommer. Företagen ska hålla alla handlingar, uppgifter och upplysningar om kontrollen aktuella.

Skyldiga att granska

Den kännedom om sina kunder som företagen får är till för att hjälpa dem att upptäcka avvikande transaktioner. Företagen är skyldiga att granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana som den misstänker - eller har skälig grund att misstänka - kan vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Om misstanke kvarstår efter närmare analys, ska företagen lämna över sina uppgifter till Finanspolisen. Om det finns något som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism bakom, ska företaget avstå från att utföra transaktioner.

Gamla kunder

Bestämmelserna berör även personer som varit kunder innan den nya lagen trädde ikraft, den 15 mars 2009. Här måste företagen göra en bedömning av risken för att bli utnyttjade för penningtvätt eller finansiering av terrorism och utifrån detta vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom.

Kontakt

  • Enheten Penningtvätt

    Tfn:  08-787 80 00 (vx)
    This is a mailto link

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({-P?(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7Q}lrz}5%ttww5v%uyop}xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp