Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2013-02-28

Finansinspektionen (FI) är positiv till att Bokföringsnämnden (BFN) nu föreslår att samla BFN:s regler, allmänna råd och kommentarer om löpande bokföring, verifikationer, arkivering samt systemdokumentation och behandlingshistorik, i ett enda samlat dokument.

FI anser att den nya utformningen som tydligt anger vad som är lagtext, allmänna råd och tillhörande kommentarer är bra. FI anser också att anpassningen av reglerna till den tekniska utvecklingen av hantering av redovisningsinformation är bra.

FI noterar att BFN endast tagit in ett exempel i remissen. Detta exempel är nytt. De exempel som finns i BFN:s nuvarande normgivning kommer att ses över och tas in i den nya vägledningen och ytterligare nya exempel kan komma att tas fram, allt enligt BFN:s remissbrev. FI hade förordat att samtliga exempel remitterades tillsammans med vägledningen i övrigt. Detta eftersom exemplen kan ses som förtydliganden av allmänna råd och kommentarer.

I remissvaret finns FI:s detaljerade kommentarer på den föreslagna vägledningens innehåll samt ett avsnitt där FI anger ett antal ”regler” som FI anser bör ha status av allmänna råd i stället för kommentartext.

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7]pxt%s%s%vl}7^%vpy%svl5qz}%swlr7Wt%s%tly7Qz}%swlr5%ttww5%vlrwpoytyr5zx5mzvqz}tyr7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp