Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2016-01-29

Finansinspektionen är positiv till utredningens förslag om förtydligat och kompletterande tillsynsansvar och till det moderniserade språket i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (TrL). FI är även positiv till möjligheter att göra ett uppehåll i utbetalningar eller att förlänga utbetalningstiden för pension och att överföra värdet i flera pensionsförsäkringar till en och samma pensionsförsäkring med samma försäkrad.

Mot bakgrund av FI:s uppdrag att arbeta för att det finansiella systemet ger ett högt skydd för konsumenter invänder dock FI mot utredningens förslag till bestämmelser om värdering av arbetsgivares pensionsreserv. Enligt FI:s bedömning innebär utredningens förslag till 3–4 §§ i TrL en risk för att framför allt pensionstagare med tryggande i stiftelse utan kreditförsäkring får otryggare pensioner än andra grupper med likartade pensionsförmåner vid arbetsgivares eventuella konkurs. FI:s huvudinvändning gäller bestämningen av den ränta som har en avgörande betydelse vid värderingen av arbetsgivares pensionsreserv.

Framför allt i nuvarande lågränteläge skulle den föreslagna ordningen innebära att skyddet för nuvarande och framtida pensionärer blir otillräckligt. FI anser därför att det i lag ska framgå att försäkringstekniska grunder inte ska vara del av en allmän pensionsplan. FI anser vidare att det i lag bör framgå att kapitalvärdet av den pension som arbetstagaren intjänat vid beräkningstillfället ska beräknas med ledning av de försäkringstekniska grunder som anges i lag eller i föreskrifter, oberoende av om det finns en allmän pensionsplan eller inte.

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7]pxt%s%s%vl}7^%vpy%svl5qz}%swlr7Wt%s%tly7]pxt%s%s%vl}5_uly%s%tp{py%stzy55%t}%yrrlyopwlrpy5zns5%svl%t%tp}prwp}yl5^Z`5:89?AC7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp