Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2015-05-12

Dagens system med provisioner har lett till att en oberoende rådgivningsmarknad inte har kunnat etableras. FI är därför positiv till utredningens förslag att det införs ett provisionsförbud för investeringsrådgivning och portföljförvaltning för icke-professionella kunder som går längre än direktivets minimiregel och som gäller oavsett om rådgivningen lämnas på oberoende grund eller inte. Det är en förutsättning för att en oberoende rådgivningsmarknad ska kunna växa fram.

FI är positiv till förslaget om en enhetlig reglering på rådgivningsmarknaden med några undantag. FI avstyrker däremot förslaget att införa en överträdelsekatalog för juridiska personer och förespråkar att dagens sanktionsstruktur i LVM behålls för såväl företag som för fysiska personer i likhet med den som gäller enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Det förekommer att ett värdepappersinstitut under ett pågående sanktionsförfarande förklarar sig avstå från tillståndet och på så sätt undandrar sig en sanktion från FI. FI ser det som en allvarlig brist i nuvarande lagstiftning att den som är föremål för tillsyn på detta sätt kan disponera över myndighetens möjlighet att bedriva effektiv tillsyn. FI ställer sig därför positiv till möjligheten att avsluta ett ärende om ingripande före det att ett ärende om återkallelse av tillstånd på egen begäran prövas.

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7]pxt%s%s%vl}7^%vpy%svl5qz}%swlr7Wt%s%tly7]pxt%s%s%vl}5al}op{l{{p}%sxl}vylopy5Xtqto5:5zns5Xtqt}7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp