Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

I maj 2009 beslutade EU:s finansministrar om nya solvensregler för försäkringsbolag, det så kallade Solvens 2-direktivet. Det ger en ram för de regler som alla EU:s medlemsländer ska införa i sin lagstiftning de kommande åren.

Solvens 2 är bland annat tänkt att stärka sambandet mellan solvenskrav och risker för försäkringsbolag. Det ska också ge ett bättre konsumentskydd. Direktivet är dessutom ett led i ett större arbete för att skapa en gemensam europeisk finansmarknad.

Solvensregelverket bygger på tre pelare:

  1. kvantitativa krav för beräkning av kapital
  2. kvalitativa krav på riskhantering och intern kontroll
  3. krav på publik information till marknaden

För närvarande pågår arbete med att utforma regler på en mer detaljerad nivå, utifrån Solvens 2-direktivets ramar. Arbetet leds till stor del av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa).

En av Eiopas uppgifter är att ge råd till EU-kommissionen, som har ansvaret för att ta fram EU-lagstiftning på en mer detaljerad nivå. Branschen har möjlighet att påverka Eiopas arbete genom att besvara remisser av så kallade konsultationsdokument.

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7^zw%vpy%s7Zx5^zw%vpy%s5:7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp