Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Fartyg som transporterar stora mängder olja ska ha en försäkring som täcker deras ansvar vid en eventuell olycka.

Från och med den 3 september 2013 tar Transportstyrelsen över ansvaret från Finansinspektionen att utfärda certifikat som visar att försäkringsskyldigheten har fullgjorts. Transportstyrelsen kommer att börja ta emot ansökningar om certifikat från och med den 12 augusti.

Finansinspektionen handlägger ansökningar som kommit in till oss fram till och med den 11 augusti.

Intyg från försäkringsbolaget

Om fartyget inte ägs av staten ska ett intyg från försäkringsbolaget bifogas ansökan om försäkringscertifikat för oljetransport. Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska och innehålla följande uppgifter:

 • Försäkringsbolagets namn och adress.
 • Fartygets namn och särskiljande nummer eller bokstäver.
 • Hamn som fartyget är registrerat i.
 • Ägarens namn och adress.
 • Uppgifter om att försäkringen täcker det ansvar som avses i 10 kap. 12 § första stycket i sjölagen.
 • Uppgifter om att försäkringen under certifikatets giltighetstid inte kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens upphörande kom till Finansinspektionen, om inte certifikatet har skickats till FI eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Innan du skickar handlingar till oss

Så här underlättar du vår handläggning och undviker att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår
 • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
 • Betala till FI:s bankgiro 5050-6922
 • Ange alltid FI:s diarienummer som referens
 • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank med BIC-kod DABASESX.
 
 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7Mp%vt%s7Qz}%slv}tyr%snp}%ttqtvl%t5qz}5zwup%t}ly%s{z}%t7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp