Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Försäkringsbolag är skyldiga att utfärda bevis om trafikförsäkring om försäkringstagaren begär det. Om försäkringen gäller en moped klass 2 ska beviset utfärdas utan någon särskild begäran.

Finansinspektionen har tagit fram en blankett för trafikförsäkringsbevis (se nedan). Där framgår vilka uppgifter som ska finnas med i beviset.

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) och Vägverket (fr.o.m. 1 januari 2009 Transportstyrelsen) har sedan lång tid tillbaka utvecklat i huvudsak automatiserade rutiner för utfärdande av trafikförsäkringsbevis samt underrättelser och avanmälningar av dem. Rutinerna fastställs i en systemhandbok som TFF:s medlemmar ska tillämpa.

Innan du skickar handlingar till oss

Så här underlättar du vår handläggning och undviker att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår
  • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
  • Betala till FI:s bankgiro 5050-6922
  • Ange alltid FI:s diarienummer som referens
  • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank med BIC-kod DABASESX.
 
 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7Mp%vt%s7_}lqtvqz}%slv}tyr%smp%vt%s7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp