Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Använd blanketten nedan för att ansöka om godkännande och registrering av erbjudandehandling.

Avgift

Avgiften för godkännande och registrering av erbjudandehandling är:

  • 10 000 kronor om vederlaget består av kontanter
  • 35 000 kronor om vederlaget består av överlåtbara värdepapper som inte är aktierelaterade
  • 65 000 kronor om vederlaget består av aktierelaterade överlåtbara värdepapper

Summan betalas till Finansinspektionen på bankgiro 5050-6922. Ange på avin vad betalningen avser.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom tio arbetsdagar från det att en fullständig erbjudandehandling inkommit för godkännande.

Om vederlaget utgörs av aktier, och erbjudandehandlingen inte innehåller information som är likvärdig den som ska finnas i ett prospekt ska FI inom 10 arbetsdagar från det att en fullständig erbjudandehandling inkommit till FI meddela beslut om att ett prospekt ska upprättas. Tidsfristen för FI att meddela ett sådant beslut är 20 arbetsdagar om emittenten inte tidigare erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad.

Angivna handläggningstider gäller under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften för godkännande och registrering är betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Till ansökan ska bifogas

Innan du skickar handlingar till oss

Så här underlättar du vår handläggning och undviker att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår
  • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
  • Betala till FI:s bankgiro 5050-6922
  • Ange alltid FI:s diarienummer som referens
  • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank med BIC-kod DABASESX.
 
 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7P}mu%uolyopslyowtyr7Ly%szv5zx5rzovlyylyop7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp