Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Ärendetyp Handläggningstid
Koncession (försäkringsbolag), auktorisation av bank/kreditmarknadsbolag/värdepappersbolag/
fondbolag/börs/marknadsplats
5 månader
Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS) 5 månader
Utvidgad koncession (försäkringsbolag) 4 månader
Tillstånd för fondbolag att förvalta någon annans finansiella instrument 5 månader
Tillstånd för fondbolag att ta emot uppdrag från annan fondförvaltare (insourcing) 5 månader
Sidoverksamhetstillstånd för fondbolag 3 månader
Utvidgat tillstånd för värdepappersbolag 4 månader
Sidoverksamhetstillstånd för värdepappersbolag 3 månader
Tillstånd för försäkringsförmedling med eller utan sidoverksamhet 2 månader
Tillstånd för sidoverksamhet för försäkringsförmedlare 1 månad
Utvidgat tillstånd för försäkringsförmedlare 2 månader

Fakta

  • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
  • Betalningen görs direkt till FI:s bankgiro  5050-6922
  • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank AB med BIC-kod DABASESX.
 
 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7Slyowlrrytyr%s%ttop}7Qtyly%stpww5%vp}v%slxsp%t7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp