Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

ÄrendetypHandläggningstid
Svenskt bolags gränsöverskridande verksamhet1 månad
Svenskt bolags verksamhet genom filial eller agentur3 månader
Anmälan av gränsöverskridande verksamhet till Sverige*
Anmälan om filial- eller agenturetablering i Sverige2 månader
Svensk försäkringsförmedlares gränsöverskridande verksamhet1 månad **
Svensk försäkringsförmedlares filialetablering1 månad **
Anmälan om gränsöverskridande verksamhet i Sverige av EES-försäkringsförmedlare1 månad
Anmälan om filialetablering i Sverige av EES-försäkringsförmedlare1 månad
 
* efter underrättelse från hemlandsmyndigheten
** eller efter underrättelse till FI om den utländska myndigheten inte vill ha sådana underrättelser
Tipsa med Epost:
Dela

Fakta

  • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
  • Betalningen görs direkt till FI:s bankgiro  5050-6922
  • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank AB med BIC-kod DABASESX.
 
 
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp