Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Ett prospekt ska upprättas när värdepapper som kan överlåtas (till exempel aktier, obligationer eller derivatinstrument) erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Prospektet ska lämnas till Finansinspektionen för granskning och godkännande.

Ett prospekt ska innehålla all information som är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittenten och de överlåtbara värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel. Informationen ska vara skriven så att den är lätt att förstå och analysera.

Godkända prospekt kan användas i andra länder inom EES efter det att FI har utfärdat ett intyg (Europapass).

Prospektreglerna syftar bland annat till att säkerställa ett gott investerarskydd och att underlätta kapitalanskaffning över gränserna inom EU.


 

Kontakt

 • Prospekt

  Telefontid vardagar kl. 9-11
  Tfn:  08-408 981 85
  This is a mailto link

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår
 • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
 • Betala till FI:s bankgiro 5050-6922
 • Ange alltid FI:s diarienummer som referens
 • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank med BIC-kod DABASESX.
 
 
xltw%tzE{}z%s{pv%tKqt6%sp{}z%s{pv%tKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp