Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Använd blanketten nedan för att ansöka om godkännande och registrering av prospekt. Ansökan ska skickas till This is a mailto link.  

 • Avgifter

 • Prospekt: 65 000 kronor för aktierelaterade värdepapper, 35 000 kronor för andra överlåtbara värdepapper
 • Grundprospekt: 35 000 kronor
 • Registreringsdokument: 35 000 kronor för aktierelaterade värdepapper, 22 000 kronor för andra överlåtbara värdepapper
 • Värdepappersnot och sammanfattning: 22 000 kronor för aktierelaterade värdepapper, 15 000 kronor för andra överlåtbara värdepapper
 • Registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt): 65 000 kronor för aktierelaterade värdepapper, 35 000 kronor för andra överlåtbara värdepapper
 • Granskning om ett dokument som getts in vid en fusion är likvärdigt med ett prospekt: 65 000 kronor
 • Godkännande och registrering av tillägg till prospekt: 6 500 kronor
 • Överlämnade av prospekt till annan myndighet inom EES för granskning och godkännande:  6 500 kronor
 • Utfärdande av europapass: 2 300 kronor

Avgiften ska betalas till Finansinspektionen i samband med ansökan på bankgiro 5050-6922. Ange på avin vad betalningen avser.

Handläggningstid

Fullständig ansökan ska ha kommit till FI före klockan 08.00 för att arbetsdagen ska räknas som den första handläggningsdagen.

FI fattar beslut inom 10 arbetsdagar från det att ett fullständigt prospekt inkommit för godkännande. Om en ansökan behöver kompletteras ska FI inom 10 arbetsdagar underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

I de fall emittenten inte tidigare erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och inte heller tidigare fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad är handläggningstiden 20 arbetsdagar

Handläggningstiderna gäller under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Ansökan ska innehålla

För att ansökan ska vara komplett ska avgiften för godkännande och registrering vara betald. Först därefter påbörjar FI handläggningen av ärendet.

Innan du skickar handlingar till oss

Så här underlättar du vår handläggning och undviker att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår
 • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
 • Betala till FI:s bankgiro 5050-6922
 • Ange alltid FI:s diarienummer som referens
 • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank med BIC-kod DABASESX.
 
 
xltw%tzE{}z%s{pv%tKqt6%sp{}z%s{pv%tKqt6%spxltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7[}z%s{pv%t7Ly%szv5zx5rzovlyylyop7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp