Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Ett företag som erbjuder finansiella tjänster till allmänheten måste ha tillstånd från oss för att få bedriva verksamhet. I en tillståndsansökan går vi bland annat igenom företagets kapitalsituation, verksamhetsplan, ägare och företagsledning. Under företagets löpande verksamheten kan ytterligare tillstånd behövas från oss.
 

Så här handläggs din ansökan

 • En ansökan blir ett ärende hos oss och får ett diarienummer.
 • En handläggare blir ansvarig för ärendet och du får en bekräftelse (skriftlig eller muntlig) på att ansökan kommit in till FI.
 • När ansökningsavgiften är betald går handläggaren igenom ansökan för att se om den är fullständig.
 • Om något saknas begär vi in kompletterande uppgifter från er. Ibland behöver vi även ta in uppgifter från andra myndigheter.
 • I den fortsatta bedömningen kan fler tjänstemän på FI med olika kompetens vara inblandade.
 • När ansökan är fullständig och av god kvalitet fattar vi beslut i ärendet. En kopia av beslutet skickas till er. All information i ärendet sparas och diarieförs.
 

Vårt serviceåtagande

 • Vi åtar oss att handlägga ditt ärende inom angiven tid. Detta förutsätter att ansökan är korrekt och fullständig samt att ansökningsavgiften är inbetald.
 • Ditt ärende får en handläggare inom en vecka från att FI har tagit emot din ansökan.
 • Vi bekräftar att vi har tagit emot din ansökan inom två veckor från att den kommit in till oss.
 
Du är välkommen att lämna synpunkter på vår service och information. Om ditt ärende inte handläggs inom utsatt tid har du rätt att få en förklaring.

Innan du skickar handlingar till oss

Så här underlättar du vår handläggning och undviker att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

Fakta

 • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
 • Betalningen görs direkt till FI:s bankgiro  5050-6922
 • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank AB med BIC-kod DABASESX.
 
 
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spJ%s%umupn%tH^%yy{%uyv%tp}-:8{-P?-:8%ttww%s%t-P?yo%srt%vytyrpyxltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7^zvl5%ttww%s%tlyo7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp